Služby na klíč „STEP by STEP“

Poradenství & Odborná konzultace

 • Odborná konzultace a poradenství při výběru vhodného pozemku k výstavbě domu.
 • Posouzení proveditelnosti záměru realizace stavby.
 • Prověření stavu a možnosti napojení na inženýrské sítě.
 • Prověření územního plánu a regulačního plánu.
 • Tvorba či zjištění představy o budoucím bydlení.
 • Tvorba cenové nabídky projektové dokumentace včetně doprovodných služeb.
 • Základní tvorba cenové nabídky realizace stavby.
 • Konzultace postupu a podmínek spolupráce.
 • Kontrola a odborný dozor všech postupů a dohod, provádí Obchodně – Technický manažer, který ručí za kvalitu služeb od prvního kontaktu po vybavení interiéru. Velmi dbáme na odsouhlasený rozpočet investorem.

Finanční služby & Financování

 • Nabídka financování bydlení od 16 finančních institucí na území ČR.
 • Zjištění potřeb zájemce, včetně posouzení.
 • Zvolení vhodné možnosti či kombinace možností financování bydlení.
 • Nabídky financování bydlení. Porovnáváme vždy nabídky 5 nejlepších výsledků.
 • Zajišťujeme příjmy zájemců ve vztahu k hypotéce, ale i k životnímu standardu.
 • Máme unikátní program na předčasné splacení hypotéky, tím dosahujeme úspor v řádech desetitisíců.
 • Zajištění majetku – pojištění nemovitosti, vinkulace, pojištění domácnosti.

Průzkumy & Zaměření

 • Abychom mohli co nejpřesněji nacenit budoucí výstavbu rodinného domu, je zapotřebí nejprve provést průzkumy a zaměření parcely, na které bude stavba realizována. Průzkumy a zaměření jsou nedílným podkladem pro zhotovení kvalitní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby.
 • Polohopis a výškopis je základní geodetické zaměření parcely. Zjišťujeme profilaci terénu. Dům prostě musí být vždy v rovině.
 • Zákonem stanovené radonové měření. Změřená hodnota ovlivňuje typ, způsob a množství použité izolace u zakládání objektu. Naměřené vysoké hodnoty mohou pro stavbu znamenat i opatření v podobě nuceného odvětrávání.
 • Inženýrsko-geologický průzkum nám zjistí důležité informace (základové poměry, únosnost půdy a jiné) pro statika, který dle těchto informací dimenzuje založení stavby.
 • Hydro-geologický průzkum nám určuje možnost vsakování dešťové vody do půdy, tudíž jaký zvolit systém řešení pro odbavení dešťové vody.
 • Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu – tento zákonem povinný výpočet, nám stanoví výši poplatku odboru životního prostředí za zastavěnou plochu.
 • Měření hluku. Na základě posouzení projektantem (určuje zákon) je třeba vyhotovit měření hluku. Když je změřená hodnota nízká nic víc není třeba. Je-li však vysoká, vzniká povinnost vyhotovit protihlukové opatření. Toto jediné měření, je nejvhodnější zhotovit v průběhu prací na projektové dokumentaci – před dokončením (každá skladba má jiné izolační vlastnosti).

Architektonická & Projekční činnost

 • Odborná konzultace při výběru vhodného pozemku. Před koupí nemovitosti (zjištění skutečného stavu objektu). Při rekonstrukci či opravě stavby.
 • Před projektová dokumentace: hmotová studie – architektonická studie exteriéru ve 3D, urbanistická studie, studie dispozičního řešení.
 • Projektová dokumentace ve všech stupních: pro ohlášení stavby, pro stavební povolení, prováděcí projektová dokumentace, dokumentace pro změnu stavby před dokončením.
 • Typové domy.
 • Individuální domy.
 • Návrhy interiéru.
 • Vizualizace interiéru ve 3D.

Engineering

 • Jedná se o ucelený soubor činností, vedoucí k získání níže uvedených vyjádření od stavebního úřadu.
 • Před stavbou: Územní rozhodnutí, územní souhlas o umístění stavby, ohlášení stavby, stavební povolení, jednání s dotčenými úřady.
 • Během stavby: změna stavby před dokončením, faktické provedení stavby.
 • Po stavbě: kolaudační řízení.

Kalkulace & Rozpočty

 • Na základě kompletně dokončené projektové dokumentace k ohlášení stavby/stavebnímu povolení je možné zhotovit slepý výkaz výměr a oficiální rozpočet stavby.
 • Zhotovený podklad vám slouží pro výběrové řízení realizační firmy, nebo jako podklad pro vyhotovení odhadu od banky, pro financování stavby.

Realizace zděných staveb & Rekonstrukce

 • Veškerá nabídka našich typových domů, s označením TFG, nabízíme jako nízkoenergetické domy, v energetické třídě B, ve stupni dokončení na klíč, dle patřičného materiálového standardu, včetně projektu domu. Nabízíme možnost se individuálně domluvit na stupni dokončení stavby.
 • Na přání realizujeme typové stavby v jiném stupni dokončení: hrubá stavba uzavřená, stavba na dokončení. Jiné stupně dokončení ceníme individuálně, na základě dokončené projektové dokumentace.
 • Individuální zděné stavby, jsme schopni realizovat ve všech třech stupních dokončení (hrubá stavba, na dokončení a na klíč), nebo v jakémkoliv stupni dokončení dle dohody. Přesnou cenu realizace jsme schopni stanovit, na základě kompletně dokončené projektové dokumentace.
 • Rekonstrukce realizujeme na přání investora. Nejdůležitější je prvotní posouzení stavu stavby, následně zjišťujeme požadavky investora a možný použitelný rozpočet. Rekonstrukce je o trochu náročnější než realizace individuální stavby. Cenit rekonstrukci je možné až po zhotovení kompletní projektové dokumentace. S tím, že u rekonstrukce je vždy potřeba mít vytvořenou rozpočtovou rezervu ve výši 15-20% z rozpočtu na rekonstrukci. Historicky víme, že vždy vyskočí nějaký ten kostlivec ze skříně. V našem případě ze stavby.

Autorský & Stavební dozor

 • Autorský dozor – kontrola provádění realizace díla se schválenou projektovou dokumentací, účast na veřejnoprávním řízení a jednání s dotčenými orgány, kontrola při vytyčování stavby, poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě, povolování změn a odchylek od schváleného projektu, kontrola technologie navržených částí stavby, účast na kontrolních dnech, dozor nad průběhem zkoušek prováděných na stavbě, zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku, doplňování detailů a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout.
 • Stavební dozor – je potřebný u provádění staveb svépomocí, zaměřuje se na kontrolu stavebníka, zajišťuje bezpečnost stavebních prací, odpovídá za soulad prostorové polohy stavby, odpovídá za správnost stavebních prací v souladu s ověřenou dokumentací stavby. Cena za službu je 1 – 2 % z ceny stavby, určuje se dle povahy a složitosti stavby.

Realizace interiéru

 • Na základě zhotovené studie/návrhu interiéru, vyhotovíme výrobní dokumentaci na vybavení interiéru.
 • Spolupracujeme s profesionálním týmem truhlářů, s výrobci čalouněného nábytku a s kuchyňským studiem. Kuchyňské linky dodáváme včetně požadovaných spotřebičů a montáže. Na míru řešíme i systém osvětlení včetně svítidel.

Elektřina & Plyn

 • Komfort a široká škála nabídky služeb nekončí. S námi můžete opravdu „VŠE“, vyřídit na jednom místě. U nás nehrozí, že bychom vás hnali do klientských center Čezu, Eonu, Pre, Inogy a jiných podobných institucí. U nás stačí podepsat plnou moc a vše zařídíme za vás, a to vždy o 10% levněji. Službu nabízíme pro dočasný odběr i pro trvalý.

Realitní služby & Servis

 • V případě, že se nestěhujete z podnájmu, vám zařídíme prodej původní nemovitosti či její pronájem.
 • Příjem z původní nemovitosti umíme použít tak, abyste na financování nového bydlení ušetřili.
 • Veškerou práci s inzercí vyhotovíme za vás. A ne jen to. Zajišťujeme odhady, vyřízení byrokratické agendy s úřady, seženeme vhodného zájemce.
 • Zdravá nemovitost. Jedná se o soubor technických prověření nemovitosti, včetně znaleckého posudku. Výsledkem je technický průkaz o reálném stavu nemovitosti.

Investiční nabídka & Investiční nástroje

 • V rámci zhodnocení volných prostředku spolupracujeme se společností Arca capital a.s., Snapcore a.s. a Stuna holding a.s..
 • Jako jediní pracují s investičními nástroji, které nabízejí fixní zhodnocení od 6% do 9% p.a.
 • Investiční nabídky máme připravené krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.
 • Likviditu nabízí 3 měsíční, půlroční i roční.
 • Vyplácení zhodnocení je možné měsíčně, čtvrtletně, ročně i 2 až 5 letně.
 • Výška investic začíná od 50.000,-.
 • Možnost výběr měn: české koruny, eura, dolary, rubly.

Benefity & Odměny

 • Doba se vyvíjí a obchod se pomalu, ale nezastavitelně přesouvá na internet. Proto i my inovujeme.
 • V dnešní době moderních technologií a nástrojů máme možnost vyřešit si velké množství nezbytných úkonů na internetu z pohodlí domova.
 • Porovnej 24, vám přináší srovnání a přehled cen velkého množství produktů pojišťoven a bank.
  Kromě možnosti Cash backu (provize) ve verzi PRO, získáváte navíc řadu zajímavých slev a benefitů – slevy jsou dlouhodobé, nikoliv pouze jednorázové.
 • Registrace je v základní i ve verzi PRO ZDARMA.
 • Vše si sjednáte on-line z pohodlí domova.
 • Registrace je možná přes QR kód, či na odkazu zde.
 • Registrujte se zdarma do PRO verze a čerpejte výhody okamžitě.