Stavební zákon 2020

Změn ve stavebním zákonu od roku 2020 se nebojte

Chystáte-li se stavět, určitě jste zaznamenali změny, které se od začátku roku 2020 objevily ve stavebním zákonu. Pro nové rodinné domy to přineslo nová pravidla pro jejich energetickou náročnost, s tím spojené požadavky na stavbu a také nároky na finance. Je třeba se jich obávat?

Od začátku roku 2020 bylo ve stavebním zákonu zaneseno několik změn, které se dotkly staveb, a to i rodinných domů. O jaké změny se jedná?

Nová směrnice

V lednu 2020 vstoupila v platnost Směrnice o energetické náročnosti budov, která přinesla změny ve stavebním zákoně. Ve zkratce říká, že rodinné domy postavené v roce 2020 musí mít o pětinu nižší energetickou spotřebu než ty již stojící. Měly by tak splnit normu pro pasivní či tzv. dům s téměř nulovou spotřebou energie. Vše je postaveno na tom, že dle Evropské komise obytné domy spotřebovávají 40% celkové energie v rámci Evropské unie a jsou tak značným zdrojem emisí, které lze právě podobnými opatřeními snižovat.

Změnami ve stavebním zákoně od roku 2020 je snaha dosáhnout využívání obnovitelných zdrojů energie

Energetická náročnost domu vyjadřuje množství energie, které je nezbytné k pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy – to zahrnuje teplo na vytápění, chlazení, větrání, vlhkost vzduchu, ohřev vody, ale i osvětlení. Na energetickém štítku, který vystavují specialisté, by se měla objevit minimálně kategorie B. Uvádí se, že rodinné domy postavení před rokem 1990 mají průměrnou spotřebu energie okolo 269 kWh/m2 za rok, přičemž aktuálně se domy z kategorie B pohybují v rozmezí 30 – 70 kWh/m2. Pasivní dům se musí vejít do 15 kWh/m2 za rok. Energetická náročnost budovy je podchycena v zákoně o hospodaření s energií č. 406/2006 SB., jehož součástí je i prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Úplné znění lze vyhledat v aplikaci Ministerstva vnitra České republiky https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Změny ve stavebním zákoně od roku 2020 zahrnují zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov a stavět se budou moci jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jsou zde zahrnuty právě i rodinné domy. Avšak je třeba dodat, že už nyní se staví převážně domy, které novým požadavkům vyhovují, těch nevyhovujících je pouze zhruba 15 %.

Projektová dokumentace se zaměří také na obnovitelné zdroje a energetickou náročnost budov

Jaké změny domů nastaly?

Ačkoli se zdá, že změny ve stavebním zákoně od roku 2020 budou znamenat veliké problémy, ve své podstatě jsou v ní zachyceny pouze dvě důležité a nenáročné oblasti:

 • zateplení – řeší se v ní tepelně technické parametry obálky budovy, které ovšem nepřináší razantní změny;
 • vytápění – dále se zákon zabývá technickým vybavením, které zajišťuje topení, větrání, ohřev vody a další, kde dochází k omezování zdrojů, které jsou vnímány jako nešetrné k přírodě a životnímu prostředí a upřednostňují se obnovitelné zdroje energie. Není zde uvedeno, jaký zdroj máte používat, čili stále můžete sáhnout po tepelném čerpadle, kotli na pelety i solárních panelech, pouze použití elektrického kotle je povoleno pouze jako doplňkový zdroj vytápění.

Ceny se výrazně nezvýší

Stejně tak se může zdát, že změny ve stavebním zákoně přinesou i výrazné zvýšení pořizovací ceny domu, ale i tato obava je spíše zbytečná.Náklady na pořízení domu se sice zvýší, ale ne drasticky. Důležitými body je se zaměřit na místa, kudy může unikat teplo, což ve výsledku znamená:

 • pořídit kvalitní okna a dveře;
 • sáhnout po kvalitní izolaci.
 • Vybrat vhodnou technologii na vytápění domu – obnovitelné zdroje

 

Tato opatření sice konečnou cenu zvýší, ale jedná se v řádech o desítky tisíc korun, což je v miliónových sumách za stavbu celého domu zanedbatelná investice. Navíc můžete počítat s tím, že investice se v průběhu několika let vrátí v podobě nižších plateb za energie.

Koho se opatření netýkají

Změny ve stavebním zákoně se nedotknou chatařů. Majitelů malých chat a rekreačních objektů se nová opatření netýkají. Stejně tak ani při rekonstrukci již stojících rodinných domů nemusíte nová pravidla řešit, pokud nejde o kompletní přestavbu. Výjimkou budou také památkové budovy, kostely a některé průmyslové areály, dílny a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ/rok.

Dotace cenu zase sníží

Stejně jako před změnami od roku 2020, které stavební zákon přinesl, i po započetí jejich platnosti si můžete některé náklady kompenzovat dotacemi. Státní dotační program Nová zelená úsporám umožňuje získat zpět peníze vynaložené na:

 • zateplení;
 • solární panely;
 • nové vytápění;
 • méně známé např. využití tepla z odpadních vod, či výsadba trávy na střeše.

Zároveň je třeba podotknout, že změny ve stavebním zákoně od roku 2020 sice přinesly jisté požadavky, které se někomu mohou zdát náročné, ale ve výsledku sebou přináší i mnoho výhod:

 • snížené náklady na vytápění a ohřev;
 • teplejší povrch vnitřních stěn, skel apod. díky dobré tepelné izolaci, celkově lepší tzv. tepelná pohoda;
 • lepší kvalita vzduchu díky filtrům a řízenému větrání, které zajistí pravidelnou výměnu vzduchu, a tím méně zápachů, škodlivin včetně vydechovaného oxidu uhličitého, který ve zvýšení koncentraci způsobuje únavu a bolesti hlavy.

My jsme na tuto změnu legislativy zareagovali velmi pružně, proto všechny naše domy řady TFG, nové podmínky splňuji a jsou obsahem ceny domu na klíč.